De wetenschappelijke beschrijving van de sika is geschreven door de Nederlandse natuurwetenschapper Temminck in 1838.

De naam kenmerkend voor de soort is het Latijn voor bok (cervus).
De soortnaam is de Japanse vertaling voor Japan (nippon).
De Engelse naam sika is de vertaling van het Japanse woord voor hert.